Városlista
2024. május 24, péntek - Eszter

Hírek

2014. December 05. 07:49, péntek | Helyi
Forrás: Önkormányzati sajtóközlemény

Intézményvezetők, díszpolgári cím, intermodális csomópont – ezekről tárgyalt a testület

Intézményvezetők, díszpolgári cím, intermodális csomópont – ezekről tárgyalt a testület

Intézmény vezetői tisztség meghosszabbítása, Esztergom díszpolgári cím adományozása, az intermodális csomópont megerősítése és jó néhány egyéb napirend szerepelt az esztergomi képviselők csütörtöki ülésén. Összefoglaló!

Esztergom Város Önkormányzatának képviselő-testületének csütörtöki rendkívüli testületi ülésén módosították többek között a zárt ülések előterjesztéseire vonatkozó szabályozást, bizottságot hoztak létre a korábbi adósságrendezés III. számú hitelezői csoportjával (önkormányzati tulajdonú cégek) egyeztetés lefolytatására, a korábban az ÁSZ által hiányosságként felrótt belső ellenőrzési tervről. Döntés született továbbá arról, hogy Esztergom díszpolgári címet adományoz Pézsa Tibor olimpiai- és világbajnok vívónak, továbbá egyhangú döntés született két önkormányzati intézmény vezetői tisztségének meghosszabbításáról: az Aprófalva bölcsődét a következő négy évben Kisné Magyar Erika, a Szentgyörgymezői Olvasókört pedig Polgár József vezeti.

Az ülés előtt megismerhetőek a zárt ülés anyagai
A képviselők mostantól az ülést megelőző legalább 3 nappal – személyes átvétel útján – papíralapon átvehetik a zárt ülés előterjesztéseit az aljegyzői titkárságon annak érdekében, hogy részletesen megismerhessék az ülésen napirendre kerülő kérdéseket. Ezzel szakítottak a gyakorlattal, hogy csak a zárt ülés kezdetekor juthattak hozzá a képviselők a napirendi pontokhoz.

A testület módosította a költségvetési rendet, így biztosítva fedezetet a korábbinál nagyobb létszámú bizottságok illetménynövekedésére, valamint a hivatal létszámbővítése miatti munkabér kiadásokra. A testület döntött továbbá arról is, hogy a polgármester által szabadon felhasználható összeg mértéke 1 000 000 forint értékhatárig módosul.

Szintén döntés született a stratégiai ellenőrzési terv elfogadásáról a 2015-2018-as időszakra. Mint ismert, az Állami Számvevőszék korábban e területen komoly hiányosságokat állapított meg.


Közintézményekkel kapcsolatos döntések
A képviselők elfogadták a Gyermekkert Alapítvány beszámolóját, és döntöttek továbbá arról is, hogy az érvényben lévő rendeletnek megfelelően egy-egy önkormányzati képviselőt delegál az Esztergom közigazgatási területén és az állami intézményfenntartó központ fenntartásába található összes általános- és középiskola intézményi tanácsába.

Szintén napirenden szerepelt az Esztergomi Angyalkert Óvoda, az Esztergomi Szentgyörgymezői Óvoda, és az Esztergomi Zöld Óvoda intézmények intézményvezetői pályázatainak kiírása, a szakbizottságok döntéseinek megfelelően ez utóbbiakat is elfogadta a testület, amely egyben felkérte a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon az 1. pontban foglalt pályázati felhívásnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán, az Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint az Önkormányzat internetes oldalán és székhelyén történő megjelentetéséről.

Megerősítve az intermodális csomóponttal kapcsolatos döntések
Az intermodális csomóponttal kapcsolatban Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy megerősíti az Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 374/2013. (VIII. 29.), 510/2013. (XI. 21.), 557/2013. (XI. 21.), valamint 284/2014.(V.29.) esztergomi öh.-val elfogadott Esztergomi Intermodális Csomópont kialakításával kapcsolatos határozatokat.

A testület döntött továbbá arról is, hogy Esztergom a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkorányzati Társulás Társulási Tanácsába Romanek Etelka polgármestert és Dr. Szerencsés Gergely István városüzemeltetési tanáncsnokot delegálja.

Intézményvezetők, díszpolgári cím, intermodális csomópont – ezekről tárgyalt a testület

Bérleti szerződések és bérleti díjak
A rendkívüli testületi ülésen szerepelt több helyiségbérleti kérelem is. A képviselők a Zöld Út Kft. esetében további öt évre hosszabbították meg a bérleti szerződést, az Esztergomi Ingatlankezelő esetében pedig 2017. december 31-ig, továbbá elfogadták a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat helyiségbérletének kérelmét is.
Fentiekhez hasonlóan egyhangú döntés született arról, hogy a testület hozzájárul az Oktatás Magyarország Közbiztonságáért Alapítvány által használt kertvárosi ingatlanra vonatkozó használati szerződés meghosszabbításához 2015. június 17-ig terjedő időszakra. Nemet mondtak viszont a képviselők egy magánszemély által az Önkormányzat számára megvételre felajánlott szintén Esztergom-kertvárosi ingatlan megvásárlására.

Szintén ingatlannal kapcsolatos döntés, hogy a képviselők jóváhagyták az Eurohíd Euro-Kisrégiós Fejlődést Elősegítő Alapítvány Pázmány Péter utca 6. szám alatti ingatlanra vonatkozó kérelmét. A kérelemben szereplő helyszínen az Alapítvány és az általa támogatott Kaleidoszkóp Ház Kulturális Központ december 21-én a Keresztény Múzeummal és a Balassa Bálint Múzeummal „Advent a Vizivárosban” elnevezéssel közös rendezvényt szervez.
Szintén igennel szavaztak a képviselők aTóth & Tóth & Tóth Kft. kérelmére. A döntés szerint a Kft. a Széchenyi tér 13. sz. alatt található, 66 m2 alapterületű helyiséget 2 év határozott időtartamra bérbe veheti gyorsétterem létesítése céljára, valamint a helyiséget a cég telephelyeként bejegyeztetheti. Az érvényben lévő rendelet szerint az érintett helyiség bérleti díja 1.500 Ft+Áfa/m2/hó, azaz jelen 99.000 Ft + Áfa havonta.
A képviselők abban is döntöttek – miután az illetékes bizottság más városok bérleti díjával az esztergomi díjakat összehasonlította -, hogy a nem lakáscéljára használt önkormányzati helyiségek bérleti díjának összege ne változzon 2015-ben.

Változik viszont a testületi ülésen született döntés értelmében az Ipari Parki ingatlanok fajlagos négyzetméter ára 2015. január 1-től. A díjak a következőképpen módosultak: teljes közművel ellátott ingatlan esetében 8000 Ft/m2 + Áfa, teljes közművel ellátott, szolgalmi joggal terhelt ingatlan esetébe: 6000 Ft/m2 + Áfa, infrastruktúra nélküli ingatlan esetében 5000 Ft/m2 + Áfa.

Adósságrendezés: egyeztetés az önkormányzati cégekkel
Az adósságrendezésben érintett III. számú hitelezői csoporttal kapcsolatban is döntött a testület. Eszerint Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az adósságrendezési eljárás során a III. hitelezői csoporttal történt megállapodás módosítását, és tárgyalások lefolytatásához eseti bizottságot hoz létre, melynek tagjai: Romanek Etelka polgármester, Dr. Alberti Péter, Nyíri Attila, Sasvári Viktor és dr. Szerencsés Gergely István. A képviselő-testület felhatalmazta a bizottságot a tárgyalások lefolytatására, és a módosított egyezség kidolgozására.

Döntések zárt ajtók mögött
A képviselőtestület mai zárt ülésén több napirendi pontot tárgyalt. A képviselők döntöttek többek között a Regia Civitas Kft. érintő kérdésekben, valamint az önkormányzat Vértes Volánnal szemben fennálló ügyében, utóbbi esetben egyezségi javaslatot készítettek elő a Volán számára a tartozás rendezésére.
A testület egyhangú döntése alapján fellélegezhet az anyagi gondokkal küzdő Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft., amelynek részére két részletben pótbefizetést hagyott jóvá a képviselőtestület. Szintén egyhangú döntés született az önkormányzati lakásokkal kapcsolatban is.
Két intézmény vezetőjének kinevezéséről, pontosabban tisztségük meghosszabbításáról is döntött a testület. A képviselők egyetértettek abban, hogy az Aprófalva Bölcsődét a 2015. január 1. és 2019. december 31. között továbbra is Kisné Magyar Erika vezesse. Hasonló döntés született a Szentgyörgymezői Olvasókör esetében is: az intézményt 2019. december 7-ig továbbra is Polgár József vezeti.

Ezek érdekelhetnek még

2024. Május 21. 17:21, kedd | Helyi

Jöjjön el gyermekével a Richter Tűzoltó Gyereknapra!

Május 25-én, szombaton immár harmadik alkalommal rendeznek interaktív gyereknapot a Richter Gedeon Nyrt. dorogi gyáregységének nagyparkolójában.

2024. Május 02. 18:36, csütörtök | Helyi

Elindult a "piskóta" körforgalom építése Esztergomban

Április 30-án indult a Dobogókői út – Petőfi Sándor út – Terézia utca – Kálvária út kereszteződésénél a körforgalom építése.

2024. Május 02. 18:34, csütörtök | Helyi

Salomon Ultra-Trail Hungary terepfutóverseny

2024. május 18-19-én kerül megrendezésre a Salomon Ultra-Trail Hungary terepfutóverseny.