Városlista
2021. április 16, péntek - Csongor

Hírek

2019. Szeptember 14. 05:02, szombat | Helyi
Forrás: infoesztergom.hu

Piacpályázat, gát, Bursa Hungarica, idősek és nagycsaládosok támogatása – Napirenden Esztergom

Piacpályázat, gát, Bursa Hungarica, idősek és nagycsaládosok támogatása – Napirenden Esztergom

Esztergom képviselő-testületének szeptember 19-én (csütörtökön) 9 órától tartja soron következő ülését a Városháza nagytermében.

1. A „TOP-1.1.3 Esztergom, városi piac kialakítása című pályázattal összefüggő „üzemeltetési koncepció” elfogadása
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

2. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítására (2019. június 30-i állapotnak megfelelően)
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

3. Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2019. I. félévi tevékenységéről
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

4. Az esztergomi köznevelési intézmények 2018/19-es nevelési év beszámolóinak elfogadása
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

5. Döntés a 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról (Szándéknyilatkozat) és a benyújtott kérelmek elbírálásának szempontjairól
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

6. Szentgyörgymezői Olvasókör, Esztergom igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

7. Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

8. Az Aprófalva Bölcsőde Esztergom intézmény bölcsődevezetői (magasabb vezető) álláshely (munkakör) betöltésére való pályázat kiírásáról, továbbá intézményvezetői megbízásról, valamint szakmai bizottság kijelöléséről
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

9. A tárgyévben 70. életévét betöltő és annál idősebb személyek, valamint nagycsaládos családok részére egyszeri természetbeni juttatásról és mértékéről szóló döntés
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

10. Döntés az Esztergomi Szimfonikusok Alapítványának támogatásáról
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

11. Döntés a Pilisszentléleki Olvasókönyv kiadásának támogatásáról
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

12. Esztergom Örökségvédelmi Struktúraterve
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

13. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia áttekintése
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

14. Borbás Tibor szobrászművész Babits Mihály mellszobrának áthelyezése és Schneider Ferenc által tervezett Lépcsőzetes vízesésű szökőkút elbontása
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

15. Tájékoztatás a településrendezési eszközök egyeztetési és elfogadási menetének aktuális helyzetéről
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

16. bélai Belánszky László park elnevezése
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

17. Esztergom Város Önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata az ÉDV Zrt. 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervéhez
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

18. Döntés az Esztergom, 18201/6 helyrajzi számú, 2 ha 6042 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan hasznosításához szükséges beszerzési eljárások megindításával kapcsolatban
Előterjesztő: Sasvári Viktor, a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság elnöke

19. Döntés az Esztergom 19844 hrsz.-ú, természetben 2500 Esztergom, Imaház u. 8. sz. alatti épület megszüntetésének ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetéséről
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

20. Döntés a Rejtélyek Háza Kft. bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

21. Döntés az Esztergom 40003 hrsz.-ú, természetben 2508 Pilisszentlélek, Pálosok u. 8. sz. alatti iskola bérbeadásáról a Pálos 70 zarándoklat céljára
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

22. Döntés az Esztergom 17582/A/7 hrsz.-ú, természetben 2500 Esztergom, Kossuth u. 78. (Angyal u. 2.) sz. alatti helyiség térítésmentes használatba adásáról Esztergomi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

23. Döntés az Esztergom 17472/A/6 hrsz.-ú, természetben 2500 Esztergom, Kossuth L. u. 38/a. fsz. 6. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadásáról
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

24. Döntés a „Szövetség az életen át tartó tanulásért” civil szervezetek szövetsége helyiségbérleti kérelméről az Esztergom 17355 hrsz.-ú, természetben 2500 Esztergom Széchenyi tér l. sz. alatti ingatlan vonatkozásában
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

25. Tájékoztatás a Szentgyörgymezői Olvasókör részére a Városháza Nagyterem térítésmentes biztosításáról
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

26. Az esztergomi 18168/7 helyrajzi számú ingatlanra kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

27. Az esztergomi 18168/10 helyrajzi számú ingatlanra kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

28. Az esztergomi 18168/11 helyrajzi számú ingatlanra kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

29. Az esztergomi 18243/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

30. Az esztergomi 18244/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

31. A 2500 Esztergom, Bajcsy Zs. út 22. és 2500 Esztergom Bajcsy Zs. út 24. szám alatti ingatlanok értékesítésére kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

32. Az „Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem” című állami projekthez kapcsolódó önkormányzati feladatok
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

33. Esztergom 17425/1 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Kossuth Lajos utca 2.-Simor János utca 1-3. alatt található épület homlokzatfelújítására vonatkozó támogatási szerződés módosítása, szerződésben vállalt kivitelezési határidő meghosszabbítása, a támogatási összeg következő, 2020. évi felhasználása
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

34. Döntés Dr. Gönczy Béla-díj az „Esztergomi Gyógyításért” kitüntetés adományozása
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

35. Elővásárlási jogokkal kapcsolatos döntések
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester


36. Döntés a Beerfort Kft. bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, az értéknövelő beruházások elszámolásáról
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

37. Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok értékesítésére kiírt versenytárgyalások eredményhirdetése
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

38. Döntés elővásárlási joggal kapcsolatban (Esztergom, 18635/1 hrsz-ú, természetben 2500 Esztergom, Somogyi Béla út 1-3. sz. alatti ingatlanra vonatkozóan)
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

39. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérleti szerződésével (szerződéshosszabbítás, új szerződés kötés, lakbérmérséklés) kapcsolatos döntések
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Bánhidy László alpolgármester

40. Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Dr. Endre Szabolcs jegyző

Tájékoztatók:

* Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

* Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

* Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzata 2019. 01-08. havi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

* Tájékoztató a 2019. évi költségvetésről és a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 22. §-a szerinti forrásfelhasználásról
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

* Tájékoztató Esztergom Város Önkormányzata 2019. I. félévi pénzügyi teljesítéséről
Előterjesztő: Romanek Etelka polgármester

* Tájékoztató a nettó egymillió forintot meghaladó és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről
Előterjesztő: Dr. Szerencsés Gergely István, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

Ezek érdekelhetnek még

2021. Április 16. 10:28, péntek | Helyi

Új vezérigazgató a Magyar Suzuki Zrt. élén

Új vezérigazgató kerül a Magyar Suzuki Zrt. élére. Atsumi Masato május elsejével váltja Abe Yoshinobut, aki a Suzuki Motor Corporation globális autós üzletágának marketing divízióján folytatja karrierjét.

2021. Április 16. 10:23, péntek | Helyi

Útfelújítás a Nap utcában

A Zöld-Út Esztergom Kft. tájékoztatása szerint 2021.04.19–től (hétfő) – 2021.04.22-ig (csütörtök) a Szent Tamás-hegyi Nap utca útjavítási munkálatok miatt, mind a 4 napon 07:30. - 15:00. óra között lezárásra kerül.

2021. Április 16. 07:16, péntek | Helyi

Megmenekültek és gazdira várnak

Diósvölgyből mentettek a Bogáncs munkatársai egy elhanyagolt anyakutyát és 4 újszülött kicsinyét. Az állatok, bár volt gazdájuk, elképesztően mostoha körülmények között éltek. Több társukkal együtt ők is gazdira várnak.

2021. Április 15. 20:09, csütörtök | Helyi

Július 2-án indul az Esztergomi Várszínház idei szezonja

Magyar szerzők évada címmel hirdeti meg nyári műsorkínálatát az Esztergomi Várszínház - közölte az intézmény igazgatója, Horányi László csütörtökön az MTI-vel.